Prices

E-consultation 25 euros

Videocall with duration of 30-35min

 

Pediatric physiotherapy session

 

Tallinn 40 euros
Tartu 35 euros