Prices

E-consultation 35 euros

 

Pediatric physiotherapy session 50 euros