Prices

E-consultation 25 euros

 

Pediatric physiotherapy session 40 euros